PÅSKE I BRIMILAND

Fjellstugupåske

Fjellstugu vår har teke i mot gjestar kvar påske sidan 1948. Vi tek attende den gode gamle stemninga med full pensjon og satt middag, og kombinerer dette med moderne fasilitetar og gastronomi. Ungar er sjølvsagt hjertelig velkomne og bur derfor gratis på foreldra sitt rom heile opphaldet (om dei er under 10 år).